Mei 2015: Nationale Molendagen

Ter gelegenheid van dit jaarlijkse festijn voor liefhebbers van alles wat met molens te maken heeft, is Miniworld Rotterdam verblijd met een tweetal zogenoemde wipmolens in miniatuur die door de Stichting in bruikleen zijn gegeven. In de miniatuurwereld zijn een hoop molens te vinden die door onze vrijwilligers zijn gebouwd en/of opgeknapt en van verlichting en aandrijving zijn voorzien.

Dit past in de doelstellingen van onze stichting in het kader van het bouwen en onderhouden van cultuur-historisch erfgoed in miniatuur.