Nationale Molendagen 2015

Op 9 en 10 mei 2015 werden de Nationale Molendagen gehouden.
Ook in de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam zijn vele molens te vinden, welke door onze vrijwilligers opgeknapt werden, en van verlichting en aandrijving voorzien zijn.

Verder heeft de Stichting MeeMaken in Miniatuur een tweetal zg. wipmolens in miniatuur in bruikleen ter beschikking gesteld aan Miniworld Rotterdam.

Een en ander past in de doelstellingen van onze stichting in het kader van het bouwen en onderhouden van cultuur-historisch erfgoed in miniatuur.