Waarom de Stichting?

Direct na de oprichting van Miniworld Rotterdam meldde zich een flink aantal enthousiaste hobbyisten aan om activiteiten op het gebied van model- en maquettebouw bij de attractie te kunnen uitvoeren. Miniworld Rotterdam probeerde daar aanvankelijk zo goed mogelijk in tegemoet te komen, maar omdat het een BV is, kunnen daar geen hobbyisten als vrijwilligers te werk gesteld worden.
In 2012 was de belangstelling dermate groot geworden dat werd besloten om een aparte stichting in het leven te roepen om de liefhebbers in staat te stellen hun hobby uit te oefenen. Die stichting, die de naam ‘Stichting Meemaken in Miniatuur’ kreeg, zou tevens een antwoord zijn op de toenemende verzoeken aan Miniworld Rotterdam om collecties van modellen, miniaturen en maquettes als geschenk dan wel erfenis in ontvangst te nemen, wat voor schenkers en erflaters nog aantrekkelijker werd toen de stichting de ANBI-status verkreeg. Ook de vraag om kennis op het gebied van model- en maquettebouw te delen met scholen en andere educatieve doelstellingen kon met behulp van een stichting met vrijwilligers beter beantwoord worden.
Met Miniworld Rotterdam werd een overeenkomst gesloten waarin werd vastgelegd dat de stichting onderdak zou krijgen in het gebouw van de attractie en dat de professionals van Miniworld Rotterdam de hobbyisten van de stichting met raad en daad zouden bijstaan. Bovendien zouden die hobbyisten, voortaan aangeduid met de term ‘vrijwilliger’, gebruik mogen maken van de professionele apparatuur van Miniworld Rotterdam.