Schenkingen

Naast de bij ‘Activiteiten’ genoemde doelen heeft de stichting nog een derde: het behouden en waar mogelijk (opnieuw) tentoonstellen van items uit modelbouw- en miniaturen-gerelateerde verzamelingen. Vaak gaat het om complete en soms zelfs grote verzamelingen. De redenen van zo’n schenkingsaanbod zijn meestal droevig: de eigenaar kan of wil zijn verzameling niet meer onderhouden of is zelfs overleden. In alle gevallen is het voor de schenker – of voor de erfgenamen van de eigenaar – een geweldige gedachte dat de gekoesterde items een plek kunnen krijgen waar anderen ze nog kunnen bekijken en bewonderen.

Selecteer ‘Schenkingenlijst’ in het menu voor gedetailleerde informatie.