Schenkingen en donaties

Naast de bij ‘Activiteiten’ genoemde doelen heeft de stichting nog een derde: het behouden en waar mogelijk (opnieuw) tentoonstellen van items uit modelbouw- en miniaturen-gerelateerde verzamelingen. Vaak gaat het om complete en soms zelfs grote verzamelingen. De redenen van zo’n schenkingsaanbod zijn meestal droevig: de eigenaar kan of wil zijn verzameling niet meer onderhouden of is zelfs overleden. In alle gevallen is het voor de schenker – of voor de erfgenamen van de eigenaar – een geweldige gedachte dat de gekoesterde items een plek kunnen krijgen waar anderen ze nog kunnen bekijken en bewonderen.

Deze schenkingen zijn altijd fysiek van karakter, maar onze stichting ontvangt ook wel eens een financiële donatie. Ook die verdienen een plek op deze website, maar we hebben besloten om ze apart van de schenkingen te vermelden – al is het alleen maar omdat er geen of nauwelijks foto’s van bestaan.

Selecteer ‘Schenkingenlijst’ of ‘Donatielijst’ in het menu voor gedetailleerde informatie.