Missie

“De missie van de Stichting Meemaken in Miniatuur is om zoveel mogelijk mensen de wereld in miniatuur te laten beleven in de meest brede zin, met name kinderen, senioren en mensen met een functiebeperking. Wij willen hen laten genieten en hen iets leren door de bijzondere ervaring van model-, maquette- en miniatuurbouw. Daarnaast beijvert de stichting zich om verzamelingen in particulier bezit met een cultuurhistorische en of maatschappelijke waarde voor het nageslacht te bewaren en tentoon te stellen”