De Stichting

Stichting Meemaken in Miniatuur

Waarom de stichting

 • Inzet van vrijwilligers door Miniworld kan om fiscale en (vrijwilligers) beleidsmatige redenen niet.
 • Nieuwe organisatievorm om de vrijwilligers in onder te brengen.
 • Het oprichten van een ANBI stichting, waarmee (nieuwe) maatschappelijke doelen kunnen worden nagestreefd, die niet door een bedrijf kunnen worden gerealiseerd.
 • Het met beleid inzetten van vrijwilligers.

Wat is de stichting

Doelstellingen:

 • Studie en educatie. “Benutten educatieve waarde van model-, maquette- en miniatuurbouw”
 • Genoegen. “Laat zieke kinderen/minder validen genieten van miniatuur”
 • Verzamelingen. “Laat verzamelingen niet verloren gaan en stel ze tentoon”

Missie van de stichting

“De missie van de stichting Meemaken in Miniatuur is om zoveel mogelijk mensen de wereld in miniatuur te laten beleven in de meest brede zin, met name kinderen, senioren en minder validen. Wij willen hen laten genieten en hen iets leren door de bijzondere ervaring van model-, maquette- en miniatuurbouw. Daarnaast beijvert de stichting zich om verzamelingen in particulier bezit met een cultuurhistorische en of maatschappelijke waarde voor het nageslacht te bewaren en tentoon te stellen”

Voordelen

 • De vrijwilligers kunnen hun hobby blijven uitoefenen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van en de kennis beschikbaar bij Miniworld Rotterdam
 • De vrijwilligers kunnen worden ingezet om maatschappelijke en andere doelen na te streven die niet door Miniworld Rotterdam kunnen worden gerealiseerd
 • Betere focus op belangen van vrijwilligers
 • Stichting functioneert anders dan een vennootschap ( bijvoorbeeld een B.V. )
  • Geen winstoogmerk
  • Makkelijker donaties binnenhalen
  • Betere verzekering voor vrijwilligers
 • ANBI Status
  • Schenkingen in natura en nalatenschappen kunnen door de stichting vrij van erf- en schenkingsrecht worden geaccepteerd. Financiële donaties zijn fiscaal aftrekbaar voor donateurs