Bestuur

Het bestuur van de Stichting Meemaken in Miniatuur kent momenteel de volgende leden:

Ton van Hoorn, voorzitter
tonvanhoorn@upcmail.nl

Richard Volwerk, secretaris
richard.volwerk@hetnet.nl

Paul Boelee, penningmeester
penningmeester@meemakeninminiatuur.nl