Even voorstellen

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Meemaken in Miniatuur (St. MIM) bestaat momenteel uit de onderstaande leden.

De heer Ton van Hoorn
Bestuursfunctie: Voorzitter
E-mail: tonvanhoorn@upcmail.nl

De heer Richard Volwerk
Bestuursfunctie: Secretaris
E-mail: richard.volwerk@hetnet.nl

De heer Paul Boelee
Bestuursfunctie: Penningmeester
E-mail: penningmeester@meemakeninminiatuur.nl