Privacybeleid

Hoe gaat de Stichting Meemaken in Miniatuur om met de persoonsgegevens van de aangesloten vrijwilligers en hoe voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? U leest het hier.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens (naam / adres / telefoonnummer / e-mailadres);
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Facturatie- en declaratiegegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Relatiebeheer;
 • Versturen nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Factureren en declareren;
 • Vrijwilligers met elkaar in contact brengen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Gedurende de duur van de werkzaamheden en daarna gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

 • Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
 • Met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking of het bewaren van gegevens, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af conform de AVG;
 • Als er onverhoopt een datalek wordt geconstateerd, maken we daarvan binnen 72 uur na ontdekking melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens zijn vernietigd, gewijzigd of gedeeld zonder dat dat de bedoeling was of als niet valt uit te sluiten dat persoonsgegevens zijn vernietigd, gewijzigd of gedeeld zonder dat dat de bedoeling was.
 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL Beveiligingscertificaat) waarmee wordt bereikt dat de gegevens die men op onze website invult (bijvoorbeeld voor een enquĂȘte of een evenement) op het internet wordt versleuteld. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport tussen webserver en browser vertrouwelijk blijven en niet door derden leesbaar zijn.

Hoe kan er controle worden uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens?

 • De secretaris van de stichting verschaft desgevraagd aan degene die de informatie opvraagt, inzicht in de persoonsgegevens die wij van die persoon hebben opgeslagen;
 • Indien gewenst kan een geregistreerde zelf wijzigingen of een verzoek tot het wissen van zijn persoonsgegevens indienen.

Wat moet u nog meer weten?

 • U kunt onze actuele Privacyverklaring hier downloaden;
 • De Stichting Meemaken in Miniatuur zal zich te allen tijde conformeren aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).