Home

Welkom op de website van de ANBI Stichting Meemaken in Miniatuur.

Miniaturen. De wereld in het klein. Speelgoed? Soms wel, ja, maar veel vaker een uiting van interesse in het verleden, het heden en de toekomst, vormgegeven op heel veel verschillende manieren en met allerlei materialen. Of het nu gaat om gebouwen, molens, landschappen, treinen, schepen, auto’s, vliegtuigen, noem maar op, het kijken ernaar en het bouwen ervan verschaft heel veel mensen heel veel plezier.

De Stichting Meemaken in Miniatuur is opgericht om eraan bij te dragen dat dit plezier nu en in de toekomst blijft bestaan. We baseren ons daarbij op drie ‘pijlers’, die hier beneden worden genoemd en beschreven. We werken nauw samen met Miniworld Rotterdam, de grootste overdekte miniatuurwereld in de Benelux, waar vele van de bij ons aangesloten vrijwilligers hun hobby uitoefenen.

Neem gerust een kijkje op de website en uiteraard vinden we het fijn om uw vragen te beantwoorden!

Ton van Hoorn
Voorzitter Stichting Meemaken in Miniatuur

Genoegen

“Laat iedereen, maar vooral zieke kinderen, senioren en mensen met een functiebeperking, genieten van miniatuur.”

Voor mensen die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om de inspirerende wereld van het miniatuur te ervaren, proberen we op allerlei manieren mogelijkheden te scheppen om ze toch die gelegenheid te geven. Zo verzorgen onze vrijwilligers naast de ‘normale’, voor iedereen toegankelijke rondleidingen in Miniworld Rotterdam ook speciale rondleidingen, gericht op de wensen en behoeftes van een specifieke groep bezoekers. U vindt voorbeelden op deze website!

Tentoonstellen en Herbestemmen

“Laat erfenissen en levenswerken niet verloren gaan, maar geef ze een (nieuw) leven.”

Hoe ontzettend jammer is het, als objecten waaraan jaren- en jarenlang met liefde en toewijding is gewerkt en waar mensen heel veel plezier aan hebben beleefd, (moeten) worden weggegooid! We beijveren ons ervoor om deze zaken voor het nageslacht te bewaren. We kunnen als stichting erfenissen en schenkingen accepteren en geschikte onderdelen daarvan een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld door een plek te zoeken waar ze kunnen worden tentoongesteld of ze opnieuw in te zetten.

Studie en Educatie

Maak gebruik van de educatieve waarde van model-, maquette- en miniatuurbouw.

Naast de creatieve waarde van miniaturen, die zeker niet onderschat mag worden, hebben miniatuur-objecten ook een belangrijke functie bij het overdragen van kennis. Zo is de ‘Rotterdamse Verhalen Vierdaagse’ die we sedert 2013 in samenwerking met Miniworld Rotterdam organiseren, gebaseerd op thema’s die in de miniatuurwereld daar zijn te vinden. Naast de drie dimensies die de objecten in die miniatuurwereld hebben, zijn de verhalen die erover kunnen worden verteld en die waaraan die objecten soms hun bestaansrecht ontlenen, voor ons én voor Miniworld Rotterdam een heel belangrijke vierde dimensie.