Redt kleine Fady

Zoals reeds enige tijd in diverse media bekend is, is er een actie op gang gekomen om de 4 jarige Fady, die lijdt aan neuroblastoom, een ernstige vorm van kinderkanker, een grotere overlevingskans te geven door behandeling in de VS.

 

Deze behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed, echter, de noodzakelijke reis- en verblijfkosten voor Fady en zijn ouders niet. De stichting MeeMaken in Miniatuur en Miniworld Rotterdam trekken zich het lot van de familie aan en hebben besloten een speciale plaats in te ruimen in de miniatuurwereld, waar miniatuurbewoners hun solidariteit en hun steun kunnen betuigen aan Fady. Op deze plaats bestaat vanaf 5 augustus de gelegenheid een poppetje ad € 5,– te laten plaatsen; het grootste deel van de kosten wordt door onze stichting en Miniworld gedragen, zodat er per geplaatst poppetje € 4,– ten goede komt aan de stichting Redt kleine Fady.Meer informatie omtrent Fady en de lopende actie rond hem is te vinden op de website http://www.redtkleinefady.nl/

Spoorwensdagen 2015

Op woensdag 3 juni mochten wij voor het 3e jaar in successie wederom ca. 40 VIP’s ontvangen, welke door ProRail en de NS geselecteerd waren in het kader van de Spoorwensdagen 2015.

Uiteraard werd dit bezoek weer gefaciliteerd door Miniworld Rotterdam, alwaar de VIP’s hun ogen uitkeken naar treinen, auto’s en fraaie landschappen en gebouwen.

Deze VIP´s, hun begeleiders, alsmede onze vrijwilligers kijken terug op een geslaagd bezoek.

Nationale Molendagen 2015

Op 9 en 10 mei 2015 werden de Nationale Molendagen gehouden.
Ook in de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam zijn vele molens te vinden, welke door onze vrijwilligers opgeknapt werden, en van verlichting en aandrijving voorzien zijn.

Verder heeft de Stichting MeeMaken in Miniatuur een tweetal zg. wipmolens in miniatuur in bruikleen ter beschikking gesteld aan Miniworld Rotterdam.

Een en ander past in de doelstellingen van onze stichting in het kader van het bouwen en onderhouden van cultuur-historisch erfgoed in miniatuur.

Schenking maquette ECT

In november 2014 nam mevrouw Loes Barbier, weduwe van Arie Barbier, contact met ons op.

ECT maquette Arie Barbier

Arie Barbier, bij leven een toegewijd werknemer van de ECT, bouwde eigenhandig een maquette, voorzien van alle elementen welke ook op de werkelijke terminal te vinden zijn. Hierbij valt te denken aan schepen, kranen, speciale voertuigen, treinen en containers.

ECT maquette Arie Barbier

Op 15 december 2014 is de maquette door vrijwilligers van de stichting zorgvuldig gedemonteerd en zijn de onderdelen overgebracht naar het atelier van Miniworld Rotterdam.

Aldaar worden de objecten momenteel geschikt gemaakt om geïntegreerd te worden in de grote ECT maquette, waar zij een onderdeel gaan vormen van ons educatieve programma omtrent de havenactiviteiten in en om Rotterdam.