ANBI-status

Stichting Meemaken in Miniatuur heeft de ANBI-status (RSIN/fiscaal nummer 8518.62.433) omdat zij zich volledig inzet voor het algemeen nut. Die status is belangrijk, omdat hij diverse voordelen biedt. Zo is een gift van een particulier onder voorwaarden voor die particulier aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, terwijl een gift van een vennootschap voor maximaal € 100.000 – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekbaar is voor de Vennootschapsbelasting. Ook hoeft een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, tenzij er sprake is van een opdracht die aan de schenking of erfenis het karakter ‘in het algemeen belang’ ontneemt.
Daarnaast is een door een ANBI gedane uitkering vrijgesteld van schenkbelasting.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstelling van de stichting. Vrijwilligers ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, wel kunnen zij in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte (reis)kosten. De Stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Wilt u weten wanneer u als vrijwilliger giften en/of vergoedingen als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting kunt opvoeren? Download hier een brochure!