Vrijwilligersbeleid

Ons vrijwilligersbeleid is onderdeel van en een nadere uitvoering van het Beleidsplan 2021 – 2025 van onze stichting, zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Binnen het kader van dat beleidsplan definiëren wij vrijwilligersbeleid als volgt:

Het geheel van voorwaarden dat nodig is om de vrijwilligers binnen onze stichting tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van onze stichting daarmee gediend worden.

Voor de uitvoering daarvan is een aantal werkgroepen ingesteld met elk hun eigen doelstellingen. Vrijwilligers zijn in een of meer van deze werkgroepen ingedeeld.

Bij vrijwilligersbeleid praten we over zeven onderwerpen:

  1. Visie op vrijwilligerswerk en vrijwilligers;
  2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  3. Werven en selecteren van vrijwilligers;
  4. Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers;
  5. Waardering van vrijwilligers;
  6. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
  7. Rechtspositie van vrijwilligers.

Deze beleidsonderwerpen worden regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en geactualiseerd. We communiceren de afspraken die uit de genoemde onderwerpen voortvloeien, vooraf en tussentijds met de bij de stichting aangesloten vrijwilligers.

Wilt u meer weten? Download dan hier het document ‘Vrijwilligersbeleid 2021-2025’ van onze stichting.