Februari 2016 – Maart 2016: Diverse schenkingen

De heer Kleijheeg schonk ons in februari een Loc Mentor. De schenking van de heer Wijnen, die hij deed in maart,  bestond uit een aantal miniatuurmodellen van vrachtauto’s.

Ook van deze schenkingen jammer genoeg geen gedetailleerde informatie, maar ook deze zijn in grote dank aanvaard!