Juni 2017: RTM-modellen en rails van Peter Fijan

“Enige tijd geleden heb ik een interessante verzameling RTM-treinen kunnen kopen op internet (in schaal ‘O’, 32 mm tussen de railstaven)”, zo begon een interessante en uitvoerige e-mailwisseling met de heer Peter Fijan.

“Ik had wat vage plannen om er iets van een ‘reizende expositie’ van te maken voor musea , bejaardenhuizen en dergelijke in het werkgebied van de voormalige Rotterdamse Stoomtram Maatschappij. Vanwege de kwetsbaarheid van de modellen is dit echter geen haalbare kaart. Ik zoek dus een plek BINNEN Rotterdam (zoals u misschien weet is het RTM-museum gevestigd in het duinengebied bij Ouddorp, nogal ver van de havenstad) waar deze bijzondere modellen een plek kunnen krijgen. Ik ben bereid de verzameling af te staan aan een stichting o.i.d., zodat gewaarborgd is dat de modellen bij elkaar blijven en ook dat het publiek ze zal kunnen bekijken.”

De verzameling was in de loop van tientallen jaren ‘in de avonduren’ opgebouwd door een oudere heer, die er omdat zijn gezichtsvermogen afnam met pijn in het hart afscheid van wilde nemen. De modellen beslaan vrijwel de gehele collectie waarmee de RTM door de jaren heen heeft gereden.

In de e-mails lezen we verder: “Het is mijns inziens werkelijk uniek spul, maar door de toepassing van zachte houtsoorten ook kwetsbaar. Omdat het mij aan mogelijkheden ontbreekt om er iets aan te doen, wil ik het weggeven aan ‘een club die er wel iets mee kan’ en dan het liefste binnen Rotterdam.”

We hebben de hele verzameling opgehaald bij Peter. Die omvatte naast de modellen ook nog de nodige documentatie over de RTM in de vorm van ansichtkaarten, foto’s, geografische kaarten en zo meer.

Door de grotere schaal was het materiaal niet geschikt om in Miniworld Rotterdam te worden ingezet. We hebben het voorlopig ‘on display’ gezet in een paar vitrines, zodat de modellen in ieder geval bekeken kunnen worden. Peter had nog gemeld dat “de treinen wel kunnen rijden (!), maar er moet technisch nog het een en ander aan gebeuren. Wat, kan de ontwerper misschien het beste zelf aan jullie uitleggen. Hij heeft van diverse modellen ook schaaltekeningen gemaakt, die jullie erbij krijgen. Allicht heeft hij ook nog wel modelbouwervaring en -kennis die überhaupt zinvol is om te worden ‘overgedragen’…”

Dat laatste is intussen inderdaad gebeurd, zij het heel wat later dan Peter Fijan en wij toen konden indenken: in september 2021 hebben we contact gehad met de heer Anton Neijenhuizen, de bouwer van de modellen die ons de nodige adviezen én bouwtekeningen heeft gegeven!