Tentoonstellen en Herbestemmen

“Laat erfenissen en levenswerken niet verloren gaan, maar geef ze een (nieuw) leven.”

Hoe ontzettend jammer is het, als objecten waaraan jaren- en jarenlang met liefde en toewijding is gewerkt en waar mensen heel veel plezier aan hebben beleefd, (moeten) worden weggegooid! We beijveren ons ervoor om deze zaken voor het nageslacht te bewaren. We kunnen als stichting erfenissen en schenkingen accepteren en geschikte onderdelen daarvan een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld door een plek te zoeken waar ze kunnen worden tentoongesteld of ze opnieuw in te zetten.