Studie en Educatie

Maak gebruik van de educatieve waarde van model-, maquette- en miniatuurbouw.

Naast de creatieve waarde van miniaturen, die zeker niet onderschat mag worden, hebben miniatuur-objecten ook een belangrijke functie bij het overdragen van kennis. Zo is de ‘Rotterdamse Verhalen Vierdaagse’ die we sedert 2013 in samenwerking met Miniworld Rotterdam organiseren, gebaseerd op thema’s die in de miniatuurwereld daar zijn te vinden. Naast de drie dimensies die de objecten in die miniatuurwereld hebben, zijn de verhalen die erover kunnen worden verteld en die waaraan die objecten soms hun bestaansrecht ontlenen, voor ons én voor Miniworld Rotterdam een heel belangrijke vierde dimensie.