Genoegen

“Laat iedereen, maar vooral zieke kinderen, senioren en mensen met een functiebeperking, genieten van miniatuur.”

Voor mensen die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om de inspirerende wereld van het miniatuur te ervaren, proberen we op allerlei manieren mogelijkheden te scheppen om ze toch die gelegenheid te geven. Zo verzorgen onze vrijwilligers naast de ‘normale’, voor iedereen toegankelijke rondleidingen in Miniworld Rotterdam ook speciale rondleidingen, gericht op de wensen en behoeftes van een specifieke groep bezoekers. U vindt voorbeelden op deze website!