Redt kleine Fady

Zoals reeds enige tijd in diverse media bekend is, is er een actie op gang gekomen om de 4 jarige Fady, die lijdt aan neuroblastoom, een ernstige vorm van kinderkanker, een grotere overlevingskans te geven door behandeling in de VS.

 

Deze behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed, echter, de noodzakelijke reis- en verblijfkosten voor Fady en zijn ouders niet. De stichting MeeMaken in Miniatuur en Miniworld Rotterdam trekken zich het lot van de familie aan en hebben besloten een speciale plaats in te ruimen in de miniatuurwereld, waar miniatuurbewoners hun solidariteit en hun steun kunnen betuigen aan Fady. Op deze plaats bestaat vanaf 5 augustus de gelegenheid een poppetje ad € 5,– te laten plaatsen; het grootste deel van de kosten wordt door onze stichting en Miniworld gedragen, zodat er per geplaatst poppetje € 4,– ten goede komt aan de stichting Redt kleine Fady.Meer informatie omtrent Fady en de lopende actie rond hem is te vinden op de website http://www.redtkleinefady.nl/