Welkom

Welkom op de website van de ANBI Stichting Meemaken in Miniatuur.

Missie

De missie van de stichting Meemaken in Miniatuur is om zoveel mogelijk mensen de wereld in miniatuur te laten beleven in meest brede zin, met name kinderen, senioren en minder validen. Wij willen hen laten genieten en hen iets leren door de bijzondere ervaring van model-, maquette- en miniatuurbouw.

Doelen

De stichting onderscheidt zich met de volgende doelen (druk of klik op het doel voor meer informatie) :

Genoegen

Tentoonstellen en Herbestemmen

Studie en Educatie

Genoegen

"Laat zieke kinderen en mindervaliden genieten van miniatuur."

Redt kleine Fady

1 augustus 2015

Zoals reeds enige tijd in diverse media bekend is, is er een actie op gang gekomen om de 4 jarige Fady, die lijdt aan neuroblastoom, een ernstige vorm van kinderkanker, een grotere overlevingskans te geven door behandeling in de VS.

Zoals reeds enige tijd in diverse media bekend is, is er een actie op gang gekomen om de 4 jarige Fady, die lijdt aan neuroblastoom, een ernstige vorm van kinderkanker, een grotere overlevingskans te geven door behandeling in de VS.Deze behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed, echter, de noodzakelijke reis- en verblijfkosten voor Fady en zijn ouders niet. De stichting MeeMaken in Miniatuur en Miniworld Rotterdam trekken zich het lot van de familie aan en hebben besloten een speciale plaats in te ruimen in de miniatuurwereld, waar miniatuurbewoners hun solidariteit en hun steun kunnen betuigen aan Fady. Op deze plaats bestaat vanaf 5 augustus de gelegenheid een poppetje ad 5,– euro te laten plaatsen; het grootste deel van de kosten wordt door onze stichting en Miniworld gedragen, zodat er per geplaatst poppetje 4,– euro ten goede komt aan de stichting Redt kleine Fady.Meer informatie omtrent Fady en de lopende actie rond hem is te vinden op de website http://www.redtkleinefady.nl/

Tentoonstellen en Herbestemmen

"Laat erfenissen en levenswerken niet verloren gaan, maar geef deze een nieuw leven."

Schenking maquette ECT

28 januari 2015

n november 2014 nam mevrouw Loes Barbier, weduwe van Arie Barbier, contact met ons op.

Arie Barbier, bij leven een toegewijd werknemer van de ECT, bouwde eigenhandig een maquette, voorzien van alle elementen welke ook op de werkelijke terminal te vinden zijn. Hierbij valt te denken aan schepen, kranen, speciale voertuigen, treinen en containers.

Op 15 december 2014 is de maquette door vrijwilligers van de stichting zorgvuldig gedemonteerd en zijn de onderdelen overgebracht naar het atelier van Miniworld Rotterdam.

Aldaar worden de objecten momenteel geschikt gemaakt om geïntegreerd te worden in de grote ECT maquette, waar zij een onderdeel gaan vormen van ons educatieve programma omtrent de havenactiviteiten in en om Rotterdam.

Studie en Educatie

"Benutten educatieve waarde van model-, maquette- en miniatuurbouw."